...

O Firmie

Remark-Kayser

Firma Remark-Kayser Sp. z o.o. jest wiodącym producentem wkładów filtracyjnych do odpylania oraz klimatyzacji i wentylacji. Nasze produkty od 1995 roku znajdują zastosowanie w zakładach produkcyjnych oraz budynkach użyteczności publicznej w kilkudziesięciu krajach świata.

Remark-Kayser

Od początku naszej działalności skupiliśmy się na sprawach związanych z ekologią i ochroną środowiska. Początkowa aktywność związana była głównie z produkcją worków i rękawów filtracyjnych (produktów wykorzystywanych w procesach odpylania przemysłowego), jednak w wyniku dążenia do pełnego zaspokojenia potrzeb naszych Klientów działalność firmy rozszerzona została o wkłady filtracyjne stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych.

Remark-Kayser

Dzięki zautomatyzowanym liniom produkcyjnym, dostosowanym do wymogów Unii Europejskiej oraz bogatemu parkowi maszynowemu w pełni dostosowujemy się do wymagań Klientów i dostarczamy produkty najwyższej jakości, o dowolnych wymiarach oraz konstrukcji.

Nasi partnerzy

Podstawą realizacji strategii Remark-Kayser Sp. z o.o. jest spełnienie oczekiwań Klientów, budowanie zadowolenia pracowników, a także przyjaznego kontaktu ze społecznością lokalną, co osiągamy poprzez konsekwentną realizację następujących celów:

  • Zapewnienie Remark-Kayser Sp. z o.o. czołowej pozycji wśród dostawców proekologicznych wkładów filtracyjnych w zakresie odpylania, klimatyzacji i wentylacji;
  • Identyfikacja aktualnych i przyszłych potrzeb Klientów celem zapewnienia indywidualnej i kompleksowej obsługi oraz zaspokojenia ich rosnących wymagań;
  • Rozwijanie partnerskich relacji z klientami i dostawcami poprzez etyczne i rzetelne wywiązywanie się z zawartych zobowiązań;
  • Zapewnienie ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa poprzez wprowadzanie nowoczesnych metod zarządzania oraz technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego;
  • Popularyzowanie proekologicznych wyrobów wśród naszych odbiorców poprzez działania marketingowe;
  • Ochrona zasobów naturalnych, prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałami oraz odpadami.

Dla konsekwentnego prowadzenia tej strategii staramy się efektywnie doskonalić wszystkie zachodzące w Remark-Kayser Sp. z o.o. procesy, zapobiegać zanieczyszczeniom środowiska oraz spełniać obowiązujące wymagania prawne.

Jest to możliwe dzięki pełnemu zaangażowaniu kierownictwa oraz wszystkich naszych pracowników.